Máster en Políticas Comunitarias e Cooperación Internacional
Por que facer este master
 Por que facer este master 
  • Porque é un Máster oficial do Espazo Europeo de Educación Superior.
  • Porque é un Máster interuniversitario e internacional conxunto entre as Universidades de Vigo e Minho.
  • Porque está avalado pólo European Centre of Excellence Cross-Border que a Comisión Europea lle concedeu á Universidade de Vigo en 2006.
  • Porque ten asinado convenios de colaboración para realizar prácticas coas principais institucións e organizacións das NUT III fronteirizas de Galicia e Norte de Portugal.
  • Porque o seu carácter semipresencial, cunha única sesión semanal os xoves pola tarde, permite unha gran flexibilidade para adaptarse ás necesidades laborais e profesionais do alumnado que vai ter on-line o groso da súa formación.
  • Porque a Universidade de Vigo se compromete a ofrecer formación lingüística en inglés e outra lingua comunitaria a quen teña necesidade de mellorar o seu nivel de idiomas.

Universidade de MinhoUniversidade de Vigo
Aaccentia Multimedia SL