Máster en Políticas Comunitarias e Cooperación Internacional
Destinatarios
 Destinatarios 
    Tituladas/os universitarias/os de calquera ámbito de coñecemento; traballadoras/es da administración, empresa privada ou do terceiro sector así como profesionais no exercicio libre da súa profesión, con titulación universitaria, que desexen complementar a súa formación inicial, especializarse e/ou adquirir unha formación de posgrao sobre políticas comunitarias e cooperación territorial.
Universidade de MinhoUniversidade de Vigo
Aaccentia Multimedia SL