Máster en Políticas Comunitarias e Cooperación Internacional
Requisitos para a obtención do título
 Requisitos para a obtención do título 
    Superar a avaliación continua, aprobar a memoria do proxecto final, e asistir ao 80% das clases presenciais.

    Unha vez considerados APTOS, aos alumnos/as expediráselles o título conxunto oficial das Universidades de Vigo e Minho de Master en Politicas comunitarias e cooperación territorial.
Universidade de MinhoUniversidade de Vigo
Aaccentia Multimedia SL