Máster en Políticas Comunitarias e Cooperación Internacional
Admisión
 Admisión 
Para a admisión terase en conta o expediente académico, o curriculum vitae e a motivación da/o solicitante. Será requisito ter un nivel B1 de inglés e A2 doutra lingua comunitaria. Aquel alumnado que non teña ese niveis deberá seguir os cursos que a Universidade de Vigo porá ao servizo para acadalos ao final do Master.
Universidade de MinhoUniversidade de Vigo
Aaccentia Multimedia SL