Máster en Políticas Comunitarias e Cooperación Internacional
Recursos materiais e servizos
 Recursos materiais e servizos 

SERVIZOS CENTRAIS DA/S UNIVERSIDADE/S

Universidade de Vigo

-        Páxina web propia para a docencia on-line

-        Plataforma FAITIC, da Universidade de Vigo, para a docencia on-line

-        Unha sala de videoconferencia con capacidade para 30 alumnos e alumnas para as clases presenciais que o precisen

-        Sala de lectura e recursos bibliográficos clásicos e electrónicos nas Bibliotecas Centrais da Universidade de Vigo.

 

Universidade do Minho

-        Bibliotecas especializadas

-        Salas de informática para uso do alumnado e do acesso à Internet sen fios, instalado en todo o campus de Gualtar, onde decorren as actividades do curso

-        Servizo de conexión con ofertadores potenciais de emprego

-        Servizo de seguimento dos egresados.

 

SERVIZOS DA FACULTADE/S E/OU ESCOLA/S

Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais da Universidade de Vigo

-        Unha aula con capacidade para 30 alumnos e alumnas dotada de medios audivisuales e informáticos (canon de video, altofalantes, ordenador, televisor, reproductor de CDs, etc..) para as clases presenciais con carácter ordinario

-        Unha aula con capacidade para 30 alumnos e alumnas dotada de medios informáticos individuais para as clases presenciais que o precisen

-        Sala de lectura e recursos bibliográficos clásicos e electrónicos na Biblioteca da facultade

-        Servizo de titorías on-line.

 

Escola de Economia Gestão da Universidade do Minnho

-        Centro de Documentación Europea na Universidade do Minho

-        Unha aula con capacidade para 30 alumnos e alumnas dotada de medios informáticos individuais para as clases presenciais que o precisen


Instituto de Ciencias Socias da Universidade de Minho

-        Dous Laboratorios Pedagóxicos

-        Unha sala de investigación e reunións

-        Unha biblioteca , situada na Escola, contén un acervo de revistas especializadas de ciencias sociais, alén de duas funcionarias que prestan apoio nas tarefas de pesquisa bibliográfica.

 

OUTROS ORGANISMOS OU INSTITUCIÓNS DE CARACTER PÚBLICO OU PRIVADO

 

-        Instalacións e servizos das empresas e/ou entidades conveniadas

 

Universidade de MinhoUniversidade de Vigo
Aaccentia Multimedia SL