Máster en Políticas Comunitarias e Cooperación Internacional
Manifestación de interese
Para asuntos académicos:
E-mail:mendez@uvigo.es

Para asuntos administrativos:
E-mail: apoiopop@uvigo.es
Teléfono: 986 818 636
Datos Personais
Nome Obrigatorio
Apelidos Obrigatorio
Enderezo Electrónico Obrigatorio
Titulación Obrigatorio
Domicilio Obrigatorio
Teléfono Obrigatorio
Nivel de inglés Obrigatorio
Nivel noutra lingua comunitaria. (Indicar cal) Obrigatorio
Política de Privacidade
Obrigatorio A Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais da Universidade de Vigo considera que os datos aportados ó formulario de interese do Máster polos usuarios son voluntarios e confidenciais e que en ningún caso serán cedidos a terceiras empresas.

A Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais da Universidade de Vigo segue tódolos requerimentos de protección de datos estabrecidos pola Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de carácter persoal (LOPD), e no seu cumprimento garantiza os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición.
¿Acepta a Política de Privacidade? Obrigatorio
Universidade de MinhoUniversidade de Vigo
Aaccentia Multimedia SL